Preskoč navigáciu

Hadice

Hadice

hadice pre potraviny

 • hadice pre nápoje
 • pre mliekárenské zberné autá
 • hadice pre potraviny
 • hadice na čistenie
 • hadice pre zásobníky
 • hadice pre rybárske čerpadlá

hadice pre agresívne látky

 • hadice pre otryskávánie
 • hadice pre omietanie
 • hadice pre prepravu betónu
 • hadice pre zásobníky - silo hadice
 • hadice pre rýpadla
 • špeciálne hadice

hadice pre oleje a benzíny

 • hadice pre palivá
 • hadice pre plnenie palív do lietadiel
 • hadice pre výdajne stojany
 • univerzálne hadice
 • hadice pre zásobníky palív
 • hadice na odvodnenie nádrží palív
 • hadice pre čistenie cisterien
 • hadice pre rozstrekovanie asfaltu

hadice pre dopravné prostriedky

 • hadice pre vzduchové brzdy automobilov
 • hadice pre vzduchové brzdy železničných vagónov
 • chladičové hadice
 • hadice pre motorové palivá
 • hadice pre odvádzanie plynov
 • kompresorové hadice pre teplý vzduch
 • hadice pre lode a malé člny

hadice pre paru a teplú vodu

 • hadice pre paru
 • hadice pre teplú vodu
 • hadice na ochranu kábelov

hadice pre chemikálie

 • hadice pre chemikálie

hadice pre priemyslovú vodu

 • kanálové hadice
 • fekálové/preplachovacie hadice
 • viacúčelové hadice
 • hadice naplocho zvinuteľné
 • protipožiarne hadice
 • hadice pre snehové delá
 • hadice pre oceliarsky priemysel

hadice pre vzduch

 • univerzálne hadice
 • hadice pre doly

hadice pre plyny

 • hadice pre zvarovanie
 • hadice pre iné použitie