Preskoč navigáciu

Ponúkané ložiská:

Súdkové axiálne ložiská

Séria: 293.., 294..,

Ich parametre sa približujú súdkovým ložiskám radiálnym. Využívajú sa na prenos osových síl pri zvýšených otáčkach. Používajú sa najmä v ťažkom priemysle.

Súdkové ložiská

Séria: 202.., 203.., 213.., 222.., 223.., 230.., 231.., 232.., 238.., 239.., 240.., 241..

Majú vlastnosti približné ložiskám guľkovým naklápacím, prenášajú oveľa väčšie zaťaženia. Používané sú v ťažkom a strojárenskom priemysle. Vyrábajú sa v širokej rozmerovej a konštrukčnej škále.

Axiálne ložiská guličkové

Séria: NA... 511.., 512.., 513.., 514.., 522.., 523.., 524..,

Neprenášajú premenlivé zaťaženie. Vyrábajú sa vo verziách jedno a dvojsmerných s rozoberateľnými vnútornými a vonkajšími krúžkami, čo uľahčuje montáž ložiska.

Guľkové ložiská dvojradové s kosouhlým stykom

Séria: 32.., 33..

Konštrukčne odpovedajú dvojici jednoradových guľkových ložísk s kosouhlým stykom. Prenášajú premenlivé zaťaženia a tiež osové zaťaženie v oboch smeroch. Uplatnenie v automobilovom priemysle.

Guľkové naklápacie ložiská

Séria: 12.., 13.., 22.., 23..

Prenášajú zložené zaťaženie, nie sú citlivé na súososť a priehyb hriadeľov. Používané sú v strojárenskom a poľnohospodárskom priemysle.

Guľkové ložiská jednoradové

Séria: 60.., 62.., 63.., 64.., 160.., 161.., 617.., 618.., 619.., 622.., 623.., 630.., 638..

Vzhľadom na jednoduchú konštrukciu a ľahkú montáž nájdu uplatnenie vo všetkých oblastiach priemyslu. Používajú sa pri vysokých a veľmi vysokých otáčkach. Neprenášajú axiálne zaťaženie.

Ložiskové sady do kolies

Odporučené označenie 512 k väčšine typov automobilov

V zostave sa nachádzajú všetky potrebné komponenty ložiskového uloženia náprav automobilov. V súčasnosti sú ponúkané tieto zostavy asi do 90% značiek automobilov.

 

Valivé telieska

Guľky, ihly, valčeky, súdky. Guľky sa okrem použitia v ložiskách používajú aj ako samostatný element.

 

Hlavice tiahel

Séria: SI.., SIL.., SA.., SAL..

Uloženie so zabudovaným kĺbovým ložiskom. Nájdu uplatnenia hlavne v hydraulických celkoch.

 

Kĺbové ložiská

Séria: GE..

Umožňujú prenos naklápacieho pohybu súčasne s prenosom obrátok a axiálnym zaťažením. Prenášajú veľmi veľké zaťaženia. Používajú sa v poľnohospodárskych strojoch a hydraulických zariadeniach.

 

Samonastavné ložiská

Séria: UC.., SA/FD.., SB..

Sú časťou ložiskovej zostavy.


 

Lineárne vedenia

Séria: KB.., KH.., LM..

Je to veľmi precízna a trvalá konštrukcia. Veľmi veľké použitie majú v automatike.

 

Valčekové axiálne ložiská

Séria: 811... 812..

Používajú sa vtedy, keď je nosnosť guľkových axiálnych ložísk už nepostačujúca. Sú ložiskami jednosmerovými. Môžu prenášať osové zaťaženie iba v jednom smere.

Valčekové ložiská

Séria: N.., NF.., NP.., NU.., NUB.., NUC.., NUJ.., NJ.., NH.., NJP.., NUP.., RNU.. i RN..

Prenášajú veľmi veľké riadiálne zaťaženia. Používajú sa tam, kde je potrebná veľmi veľká nosnosť i presnosť uloženia.

Ihličkové klietky

Séria: K.., KK..

Používajú sa v najmenších konštrukčných priestoroch. Prenášajú vysoké zaťaženie a vyznačujú sa pevnosťou uloženia. Hriadeľ a otvor sú vlastnou súčasťou ložiska.

Ihličkové ložiská

Séria: NA... 48.., NA 49.., NA 69.., NKI.., NAO.., RNAO.., PNA.., HK.., BK..

Používané sú tam, kde od uzla je požadovaný malý prierez a zároveň vysoká únosnosť. Používajú sa predovšetkým v presnom strojárenstve a automobilovom priemysle.

Kuželíkové ložiská

Séria: 302.., 303.., 313.., 320.., 322.., 323.., 329.., 330.., 331.., 332...

Prenášajú radiálne aj osové zaťaženie pri veľkých obrátkach. Vzhľadom k tomu sa používajú v automobilovom a poľnohospodárskom priemysle.