Preskoč navigáciu

Oleje

MOBIL priemyselné plastické mazivá

Obchodná značka Použitie a popis
Mobilux 2
Mobilux 3
Vysokoakostné viacúčelové plastické mazivá pre valivé a klzné ložiská. Rozsah pracovných teplôt cca od -20 do +120 °C. Dobré protikorozívne vlastnosti a vysoká oxidačná stálosť.
Mobilux EP 023
Mobilux EP 0
Mobilux EP 1
Mobilux EP 2
Mobilux EP 3
Plastické mazivá pre valivé a klzné ložiská s vlastnosťami, kde sa vyžaduje zvýšená odolnosť voči vysokým tlakom (EP). Teplotný rozsah od -20 do +120 °C. Sú zlučiteľné s bežne používanými tesneniami. Mobilux EP 023 sa odporúča pre uzavreté ozubené prevody.
Mobilgrease HP 103
Mobilgrease HP 222
Mobilgrease HP 221
Mobilgrease HP 322 Special
Mobilgrease HP 461
Viacúčelové plastické mazivá pre priemysel a automobily. Majú mimoriadnu pril'navosť a odolnosť proti vode. Pre valivé a klzné ložiská a teploty od - 25°C do +150 °C. Mobilgrease HP 322 Special obsahuje sírnik molybdeničitý a je určený pre klzné ložiská s vysokým zaťažením.
Mobiplex 47 Viacúčelové plastické mazivo pre extrémny tlak, s vynikajúcou ochranou proti opotrebeniu, hrdzaveniu a korózii, a to i v prípade ťažkých vibrácií. Pre teploty od -25 °C do +135 °C. Dobrá čerpatel'nosť pri dlhých rozvodoch maziva.
Mobiltemp 1
Mobiltemp 78
Plastické mazivá pre vysoké teploty od -10 °C do +140 °C, krátkodobo do +180 °C, vhodné pre klzné a valivé ložiská. Mobiltemp 78 obsahuje sírnik molybdeničitý.
Mobiltemp SHC 100
Mobiltemp SHC Special
Syntetické vysokovýkonné plastické mazivá pre klzné a valivé ložiská a teploty od -40 °C do +180 °C. Mobiltemp SHC Special obsahuje sírnik molybdeničitý.
Mobiltemp SHC 22 Syntetické vysokoúčinné plastické mazivo pre rýchlobežné valivé a klzné ložiská Pre teploty od -55 °C do +175 °C.
Mobiltemp SHC 460 Special Syntetické vysoko účinné plastické mazivo s obsahom sírnika molybdeničitého pre pomalobežné ložiská. Pre teploty od -30 °C do +180 °C (krátkodobo až do +200 °C).
Mobiltemp SHC 007 Syntetické polotekuté plastické mazivo pre extrémne zaťaženie v rozsahu pracovných teplôt od -50 °C do +200 °C. Vhodné pre netesné prevodovky, ako náhrada za prevodový olej.
Mobiltemp SHC 1500 Syntetické plastické mazivo pre vysoko zaťažené, pomalobežné klzné a valivé ložiská, v rozsahu pracovných teplôt od -20 °C do +180 °C. Je vhodné aj na mazanie otvorených ozubených prevodov.
Mobilith SHC 100
Mobilith SHC 220
Mobilith SHC 460
Mobilith SHC PM
Syntetické plastické mazivá pre extrémne zaťažené klzné a valivé ložiská v rozsahu pracovných teplôt od -40 °C do +180 °C.
Mobilith SHC 100: Odporúčané pre vysokootáčkové ložiská, kde je potrebná dlhá životnosť náplne napr. elektromotory.
Mobilith SHC 220: Viacúčelové plastické mazivo pre automobilové a priemyselné použitie,
Mobilith SHC 460: Plastické mazivo pre stredné a nízke otáčky, vysoké zaťaženie a prevádzkové teploty do +230 ° C.
Mobilith SHC PM: Špeciálne plastické mazivo pre valivé ložiská papierenských strojov.
Glogoyle Grease 00 Polotekuté syntetické plastické mazivo na báze polyglykolu. Vhodné pre trvalú náplň (životnosť zariadenia). Pre uzavreté ozubené prevody. Teplotné rozmedzie od -25 °C do +125 °C.
Mobilgrease 28 Úplne syntetické viacúčelové plastické mazivo pre prevádzkové teploty od -55 °C do +180 °C. Odporúčané v letectve a tiež pre priemyselné účely. Je odolné proti vymývaniu vodou. Splňuje normu MIL - G - 81322 D.
Mobiltac 81 Čierne adhezívne plastické mazivo s výbornou odolnosťou proti extrémnemu tlaku pre otvorené ozubené súkolesia. Obsahuje grafit a sírnik molybdeničitý. Je rozstrekovateľný. Pre teploty od -30 °C do +120 °C.
EAL 102 Biologicky odbúrateľné, hydrofóbne, syntetické, svetlé, hladké plastické mazivo na báze esteru, s dobrou priľnavosťou. Pre ložiská v hydroelektrárňach. Pre teplotné rozmedzie od -20 °C až do +60 °C.
Mobilgrease FM 102 Plastické mazivo na báze bieleho oleja, určené pre potravinársky priemysel, vyhovuje norme USDA H 1.

ESSO plastické mazivá priemyselné

Obchodná značka Použitie a popis
BEACON  EP0, EP1, EP2, EP3 Viacúčelové lítne plastické mazivá, obsahujúce vysokotlaké prísady.
ESSO   MULTI-PURPOSE GREASE  Viacúčelové lítne plastické mazivo, obsahujúce vysokotlaké prísady a MoS2.
GREASE LT 2 Čiastočne syntetické, vysoko kvalitné plastické mazivo pre dlhodobé použitie.

(komplexné lítne mydlo/ropný olej)
UNIREX N2, N3 Vysokoteplotné viacúčelové plastické mazivo.

(komplexné lítne mydlo/ropný olej)
UNIREX S 2 Špeciálne plastické mazivo pre vysoko- a nízkoteplotné použitie.

(komplexné lítne mydlo/ester)
UNIREX EQ 3 Špeciálne plastické mazivo pre použitie vo valivých ložiskách, kde je požadovaná tichá prevádzka.
NORVA HT  2 Vysokoteplotné plastické mazivo.

(bentonit/ropný olej)
ESSO GP GREASE Viacúčelové plastické mazivo vhodné aj pre vyššie teploty a dlhodobé aplikácie.

(komplexné vápenaté mydlo/ropný olej)
NEBULA EP1, EP2 Plastické mazivo obsahujúce vysokotlaké prísady, vhodné pre dlhodobé aplikácie vo vodných čerpadlách, ložiskách kolies, atď.

(komplexné vápenaté mydlo/ropný olej)
CAZAR K1, K2 Priľnavé plastické mazivo s vysokou odolnosťou proti priamemu pôsobeniu vody.

(vápenaté mydlo/ropný olej)
MASCHINENFETT C 2 Plastické mazivá určené pre stroje a klzné plochy, nezmývajú sa ani priamym prúdom vody.

(vápenaté mydlo/ropný olej)
SLIPKOTE 3 Plastické mazivá určené pre stroje a klzné plochy, nezmývajú sa ani priamym prúdom vody.

(vápenaté mydlo/ropný olej)
EP LANGZEITFETT Priľnavé plastické mazivo obsahujúce EP prísady s vysokou odolnosťou proti priamemu pôsobeniu vody.

(lítne mydlo/ropný olej)
CARUM 330 Špeciálne plastické mazivo pre mazanie potravinárskych strojov a strojov na výrobu nápojov.

(kompl. vápenaté mydlo/mediciálny biely olej)
BEACON 325 Plastické mazivo pre mazanie strojných prvkov pri extrémne nízkych teplotách
FIBRAX EP 370 Tekuté plastické mazivo pre prevody

(sodné mydlo/ropný olej)
FLIESSFETT S 420 Tekuté plastické mazivo pre prevody

(lítne mydlo/polyglykol)
FETT EGL 47205 Špeciálne mazivo pre otvorené ozubené prevody s viskozitou základového oleje 3000 mm2/s pri 40°C.